Het contracteren en bekostigen van medisch specialistische netwerken

Datum: 27 oktober 2011. Contactpersoon: Drs. B.J.C. (Bart) van de Gevel

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Medisch-specialistische zorg in
20/20 door Drs. B.J.C. van de Gevel

Doel van deze achtergrondstudie is te bepalen of het huidige contracteren en het bekostigen van zorg de gewenste ontwikkeling naar een nieuw ziekenhuislandschap stimuleert of juist tegengewerkt, en hoe we prikkels hiertoe kunnen verbeteren. Om dit te bepalen willen we een aantal vragen beantwoorden:

  1. Hoe ziet de huidige bekostiging eruit: nu, in de transitiefase en in het verwachte eindbeeld? Wat is de rolverdeling tussen veldpartijen en overheid? (hoofdstuk 2)
  2. Wat zijn gewenste ontwikkelingen ten aanzien van de organisatie van zorg? (hoofdstuk 3)
  3. Wat is de relatie tussen het contracteren en bekostigen door zorgverzekeraars enerzijds en de organisatie van medisch specialistische zorg anderzijds? (hoofdstuk 4)
  4. Zijn er binnen het bekostigen en contracteren nog specifieke belemmeringen om te komen tot een nieuw ziekenhuislandschap, en meer in het bijzonder medisch specialistische netwerken, en hoe kunnen deze opgelost worden? (hoofdstuk 5)
  5. Wat zijn vervolgens de beleidsimplicaties? (hoofdstuk 6)
  • Google+
  • LinkedIn
Recente tweets Uitklappen Inklappen
@Stichting_MB 2 Feb
MBM 2016; Pauline Meurs, voorzitter @raadRVS, en Frida van den Maagdenberg, RvB @AMC_NL eerste sprekers 6 april! #medicalbusiness #MBM
@raadRVS 1 Feb
Tien jaar zorgstelsel: klaar voor de toekomst?: raadrvs.nl/agenda/item/ti…