Publicaties

Wisseling van perspectief

Datum: 05 januari 2016. Auteur: RVS. Type: Werkprogramma

Op 1 januari 2015 is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van start gegaan. Deze raad komt voort uit de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en... lees verder

Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?

Datum: 13 juli 2015. Auteur: RVZ. Type: Advies

Op 4 juni 2015 markeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg het overgaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ter gelegenheid daarvan vond een slotsymposium plaats. Dit slot kunt u... lees verder

Bewust betrokken. De belofte van crowdfunding voor het sociaal domein

Datum: 01 juni 2015. Auteur: RMO. Type: Essay

De verhoudingen in het sociaal domein veranderen. Burgers en overheden zoeken naar een nieuwe aanpak van maatschappelijke opgaven, waarbij waarden als solidariteit en diversiteit weer nadrukkelijker... lees verder

Dossier Consumenten-eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In deze bundel vindt u een overzicht van de achtergrondstudies welke behoren tot het advies: ‘Consumenten-eHealth’. lees verder

Juridische drempels voor toepassing (consumenten) eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Marina de Lint In deze notitie worden juridische belemmeringen voor de implementatie en adaptatie van (consumenten-) eHealth in kaart gebracht aan de hand van zeven thema’s, te weten: 1.... lees verder

Het perspectief van artsen in de ouderenzorg op het gebruik van eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Simone de Graaf lees verder

Gebruik van eHealth bij zelfmanagement

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Deze achtergrondstudie richt zich op de vraag “welke factoren zijn bepalend voor het gebruik van eHealth in het kader van zelfmanagement?” lees verder

Financiering en bekostiging van eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Deze achtergrondnotitie is ondersteunend aan het advies ‘eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden’, dat als centrale... lees verder

Scoping review over de toegevoegde waarde van e-health voor zelfmanagement bij ouderen

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: L.M. Verhoef MSc, Dr. R.B. Kool en Dr. M.J. Faber lees verder

eHealth in het gemeentelijk domein

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In het kader van het Raad van Volkgezondheid en Zorg (RVZ) advies over ‘Consumenten-eHealth’ wordt in deze verkenning gekeken naar de rol van gemeenten en van maatschappelijke organisaties die... lees verder

Doe-het-zelf Zorg

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs TNO: Jop Esmeijer, Denise van der Klauw, Tom Bakker, Bas Kotterink en Ronald Mooij lees verder

Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Henri J.M.V. Boersma en Neeltje P.C.A. Vermunt Consumenten-eHealth kan mogelijk kansen bieden voor de patiënt, zorgprofessional en maatschappij. De verwachtingen van de partijen zijn hoog.... lees verder

Consumenten-eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In 2002 heeft de RVZ in zijn advies E-health in zicht de (toenmalige) mogelijkheden van eHealth tot de verbetering van de kwaliteit, efficiency en toegankelijkheid van de zorg aangegeven. Dit zijn in... lees verder

Adoptie van professionele eHealth

Datum: 21 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Bert van Raalte Deze studie gaat over online zorg waarvoor zorgaanbieders verantwoordelijk zijn: professionele eHealth. Meer gebruik van dergelijke eHealth kan helpen om zorg te... lees verder

Werken tot je zeventigste: last of lust?

Datum: 14 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Bij het advies Doorwerken en gezondheid biedt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg u tien verhalen aan. Tien mensen delen hierin hun persoonlijke ervaringen en vertellen hoe zij het vinden om... lees verder

Doorwerken en gezondheid

Datum: 14 april 2015. Auteur: RVZ. Type: Advies

Urgent maatschappelijk vraagstuk In de toekomst zullen burgers tot op hogere leeftijd doorwerken dan nu het geval is. Voor veel mensen zal dit zonder problemen gaan, maar voor een deel van de... lees verder

Achtergrondstudies

Verslag Goede zorg voor de jeugd

Datum: 17 maart 2015. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Om de omslag te maken van risicodenken naar denken in kwaliteit van leven is het noodzakelijk dat vanuit de praktijk betekenisvolle normen worden ontwikkeld waarop de inspectie kan toetsen. Een... lees verder

Voorbeelden van ruimte in relatie tot gezond gedrag, redzaamheid en sociale verbanden

Datum: 11 maart 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur(s) Drs. C. Bottenheft en Drs. W. van Staalduinen TNO, 2014. lees verder

Relatie van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen

Datum: 11 maart 2015. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: C.B.M. Kamphuis, A. Etman, J. Oude Groeniger en F.J. van Lenthe lees verder

Ruimte voor redzaamheid

Datum: 11 maart 2015. Auteur: RVZ. Type: Advies

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de... lees verder

Achtergrondstudies

Van rechtsgrond tot grondrecht

Datum: 05 maart 2015. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Willemijn van der Zwaard BA lees verder

Over governance van zorgverzekeraars gesproken

Datum: 04 december 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In het Plan van Aanpak van het signalement Governance van zorgverzekeraars is een achtergrondnotitie voorzien over relevante juridische aspecten. Het gaat daarbij in de kern om de vraag hoe het... lees verder

De stem van verzekerden

Datum: 04 december 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

De positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel is sinds 2006 veranderd. Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze namens hun verzekerden betaalbare, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg... lees verder

Achtergrondstudies

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

Datum: 04 december 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp) lees verder

Samen verder, verder samen

Datum: 01 december 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Het stelsel van jeugdhulp staat aan de vooravond van grote veranderingen. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, professionals en jeugdzorgorganisaties is hoe de zorg voor kinderen en gezinnen die... lees verder

Leren innoveren in het sociaal domein

Datum: 01 december 2014. Auteur: RMO. Type: Advies

Op tal van plekken ontplooien mensen initiatieven om de ondersteuning voor zichzelf en elkaar te verbeteren. Dit roept de vraag op hoe de beweging naar meer zelfredzaamheid en eigen... lees verder

Achtergrondstudies

Meerstemmigheid laten klinken

Datum: 01 november 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Journalistiek is van grote waarde in een democratie. Burgers hebben baat bij een betrouwbaar en divers aanbod van informatie, nieuws en opinie. Goede journalistiek stelt burgers zo in staat een... lees verder

Achtergrondstudies

The Internet and the State

Datum: 01 november 2014. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Michel van Eeten, Milton Mueller and Nico van Eijk lees verder

Internet, sturing en overheid

Datum: 01 november 2014. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Een essay ten behoeve van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Prof. Dr. Victor Bekkers lees verder

De kaders van de rechtsstaat

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën staat als thema al jaren op de politieke agenda. Dat is begrijpelijk, omdat er politiek-maatschappelijke zorgen leven over deze financiering en de... lees verder

Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Briefadvies

Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het gezamenlijke briefadvies van... lees verder

Inzet op civiel effect

Datum: 01 september 2014. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Internationale vergelijking

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

lees verder

Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties... lees verder

Gebruik van privacy-by-design

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Borking Consultancy lees verder

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Dit rapport beschrijft een explorerend onderzoek naar Persoonlijke Gezondheidsdossiers (PGD’s) in Nederland. Ten eerste komt de stand van zaken aan de orde en wordt onderzocht wat de wensen en... lees verder

Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg is van vrijdag 7 maart 17:00 uur t/m dinsdag 11 maart 24:00 uur aan de leden van het CentERpanel van 16 jaar en ouder een aantal vragen... lees verder

Patiënteninformatie

Datum: 04 juli 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil; in eerste instantie via... lees verder

Nationaal belang in meervoud

Datum: 01 juli 2014. Auteur: RMO. Type: Essay

De politiek legitimeert Nederlands optreden bij internationale aangelegenheden vaak door aan te sluiten bij ‘het nationaal belang’. Maar dit concept is alleen bruikbaar als het niet eenzijdig... lees verder

Essays over de toekomst van de zorg

Datum: 24 juni 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

In het voorjaar van 2013 hebben studenten van de Radboud Universiteit, de Universiteit van Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Maastricht meegedaan aan een essaywedstrijd... lees verder

Zorgstelsel op koers of op drift? Acht jaar RVZ adviezen over het nieuwe zorgstelsel

Datum: 20 juni 2014. Auteur: RVZ. Type: Overige publicaties

In dit document zijn zowel adviezen van de Raad als signalementen van het CEG opgenomen, die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het nieuwe zorgstelsel. Dit document bevat derhalve niet alle publicaties... lees verder

Zorgstelsel op koers of op drift? 26 persoonlijke verhalen

Datum: 20 juni 2014. Auteur: RVZ. Type: Overige publicaties

Per 1 juli 2014 nemen Rien Meijerink, Didi Braat, Henk Bosma en Elisa Carter afscheid van de RVZ. Als afscheidscadeau biedt de RVZ een mooie verhalenbundel aan. Daarin blikken alle raadsleden, enkele... lees verder

De toekomst van tien

Datum: 24 april 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Stel dat u voor een orakel staat dat de toekomst kan voorspellen. Welke vraag zou u dan stellen? Dat was één van de vragen die we aan tien mensen hebben gesteld. Allemaal mensen met een eigen visie... lees verder

Met de kennis van later

Datum: 24 april 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

Dit advies schetst twee toekomstscenario’s voor de gezondheidszorg: Polderaars en Kosmopolieten. Mensen kunnen in de nabije toekomst zelf meer aan hun gezondheid doen, zorgtaken oppakken, en... lees verder

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein

Datum: 01 april 2014. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Overheidsbeleid gericht op gedragsverandering: meer dan een mooi streven?

Datum: 26 maart 2014. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Baukje Stinesen (Hogeschool Utrecht, Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein) en Reint Jan Renes (Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Strategic Communication) lees verder

De verleiding weerstaan

Datum: 01 maart 2014. Auteur: RMO. Type: Advies

De overheid kan de autonomie van burgers versterken met behulp van nieuwe inzichten uit de psychologie en de gedragseconomie, maar alleen onder strikte voorwaarden. Nudging, het sturen van gedrag via... lees verder

Achtergrondstudies

Kwaliteitssystemen, garanties tot de voordeur?

Datum: 28 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Martijn Sander Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg. lees verder

De wijkprofessional

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Achtergrondstudie bij het advies ‘Gemeentezorg’ lees verder

Van rol naar bekostiging in 3D

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Bart van de Gevel lees verder

Effectieve decentralisatie?

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: drs. K.B.M. de Vaan, drs. M.C. Vanoni en drs. F. Kriek Regioplan, december 2013 lees verder

Beleidsidealen in de praktijk

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters Movisie, december 2013 Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen die een oplossing moeten bieden voor een aantal problemen... lees verder

Van zorgcoöperaties tot sociale wijkteams

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Ayeh Zarrinkhameh Deze achtergrondstudie gaat over de strategieën die gemeenten op het oog hebben om de decentralisatie en daarmee de transformatie van het sociale domein zodanig te voorzien... lees verder

Gemeentezorg

Datum: 16 januari 2014. Auteur: RVZ. Type: Advies

Gemeenten kunnen een grote bijdrage leveren aan de houdbaarheid van zorg en ondersteuning. Ze kunnen met de decentralisaties nog meer synergie realiseren en burgers voorzien van maatwerk. Deze... lees verder

Achtergrondstudies

Garanties voor kwaliteit van zorg

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Advies

Zorginstellingen verkeren in turbulente omstandigheden, waarin veel zekerheden verdwijnen en plaatsmaken voor een strijd om het voortbestaan. De druk van buitenaf om garant te staan voor de kwaliteit... lees verder

Rapportage uitkomsten enquête RVZ over Corporate governance

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Drs. P. Vos lees verder

Invloed van de organisatie van medisch specialisten op de governance van het ziekenhuis

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Bart van de Gevel Recente incidenten - zoals bij het Maasstad Ziekenhuis, het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en het Medisch Spectrum Twente - geven aan dat de kwaliteit en veiligheid binnen... lees verder

Governance in private healthcare organizations

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: L.H.P. de Regt lees verder

Goede wijn behoeft een krans

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Margje Haverkamp Centrale Vraagstelling: Hoe waarborgt de medisch-specialist kwaliteit en veiligheid? Een analyse van binnenuit, gebaseerd op interviews met medische specialisten en... lees verder

Een goed gesprek

Datum: 19 december 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Ingrid Doorten en Marion Vermeer Deze studie is uitgevoerd ter voorbereiding op een advies voor over corporate governance. Aanleiding voor dat advies is de vraag van de Tweede Kamer aan de... lees verder

Kantelkracht; gras groeit boven de 7 graden

Datum: 01 december 2013. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Vormen van diversiteit. Zes handreikingen voor het sociale domein

Datum: 01 december 2013. Auteur: RMO. Type: Factsheet

lees verder

Werkprogramma 2014

Datum: 18 november 2013. Auteur: RVZ. Type: Werkprogramma

Zoals bekend is de samenvoeging van de RVZ en de RMO in voorbereiding. In de samenstelling van zijn Werkprogramma 2014 heeft de RVZ deze samenvoeging expliciet meegenomen. Voorafgaande aan de... lees verder

De praktijk als gids

Datum: 01 september 2013. Auteur: RMO. Type: Onderzoek

lees verder

‘Kijk eens wat vaker in de spiegel’

Datum: 01 augustus 2013. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Terugtreden is vooruitzien

Datum: 01 juli 2013. Auteur: RMO. Type: Advies

De beweging van een terugtredende overheid slaagt alleen wanneer maatschappelijke initiatieven ruimte krijgen om publieke voorzieningen naar eigen waarden en inzicht te organiseren. Dat vereist een... lees verder

Achtergrondstudies

Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving)

Datum: 01 juli 2013. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Klaar voor de start. Overwegingen bij de startkwalificatie

Datum: 01 juli 2013. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Nieuwe verhoudingen in de spreekkamer: juridische aspecten

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Prof. mr J. Legemaate. Achtergrondstudie behorende bij het advies De participerende patiënt, uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. lees verder

Samen beter kiezen

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Brochure behorende bij het advies De participerende patiënt. lees verder

Gezamenlijke besluitvorming & Zelfmanagement

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Dr. Marjan Faber Dr. Mirjam Harmsen Dr. Simone van der Burg Prof. dr. Trudy van der Weijden Dit is een publicatie van het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare),... lees verder

Shared Decision Making & Zelfmanagement

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Dr. Mariëlle Ouwens Dr. Simone van der Burg Dr. Marjan Faber Prof. Trudy van der Weijden Dit is een publicatie van het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare),... lees verder

De participerende patiënt

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Advies

Patiënten en zorgverleners willen meer ‘gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering (zelfmanagement)’; dat bevordert zowel de kwaliteit van de zorg, als de effectiviteit. Hiervoor is... lees verder

Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt - normatieve achtergrond

Datum: 20 juni 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Dr. Alies Struijs Karin Jongsma, Msc lees verder

Samen! – en met de overheid: de publieke opinie over solidariteit

Datum: 01 mei 2013. Auteur: RMO. Type: Achtergrondstudie

Paul Dekker Pepijn van Houwelingen Josje den Ridder Lotte van Vliet Sociaal en Cultureel Planbureau Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling lees verder

Rondje voor de publieke zaak

Datum: 01 mei 2013. Auteur: RMO. Type: Advies

De organisatie van solidariteit zal in de toekomst meer bij mensen zelf komen te liggen. Solidariteit wordt daarmee dynamischer en minder gestold in beleid, waardoor de waarde ervan weer zichtbaar en... lees verder

Achtergrondstudies

Theorie en praktijk van menselijk gedrag in een solidair zorgstelsel

Datum: 12 maart 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Leo Ottes, arts Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees verder

LETS Care

Datum: 12 maart 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Ayeh Zarrinkhameh en Ingrid Doorten Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Instrumenten voor gepast zorggebruik

Datum: 12 maart 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Drs. B.J.C. van de Gevel Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees verder

Feitelijke en gewenste solidariteit in de zorg

Datum: 12 maart 2013. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees verder

Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf!

Datum: 12 maart 2013. Auteur: RVZ. Type: Advies

We hebben in Nederland een solidair zorgstelsel waar we trots op mogen zijn. Het stelsel is vóór en ván iedereen. Die solidariteit gaat niet vanzelf, maar vraagt om meer wederkerigheid van alle... lees verder

Werken aan een veilig leefklimaat voor alle kinderen

Datum: 05 maart 2013. Auteur: RMO. Type: Factsheet

lees verder

Het onbehagen voorbij

Datum: 01 februari 2013. Auteur: RMO. Type: Advies

Burgers hebben de afgelopen tien jaar steeds meer mogelijkheden gekregen en benut om hun onbehagen te uiten. Maar paradoxaal genoeg levert dit geen beter zicht op wat de oorzaken van onvrede en... lees verder

De gewoonste zaak van de wereld. Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society

Datum: 01 januari 2013. Auteur: RMO. Type: Essay

lees verder

Werkprogramma 2013

Datum: 13 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Werkprogramma

Snel raak schieten met hun adviezen en signalementen. Dat is wat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) graag willen. Om meteen de juiste focus in... lees verder

Deelstudie 4: Eerstelijnszorg voor ouderen

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: dr. I. Doorten Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Deelstudie 3: Geestelijke gezondheidszorg

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn... lees verder

Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Mirjam de Klerk (SCP) Marijn Prins (NIVEL) Peter Verhaak (NIVEL) Gert van den Berg (NJi) lees verder

Samenvatting deel-studies 1 t/m 4

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Huisartsen

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Jet van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Verslag Focusgroepen

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteurs: Ingrid Doorten en Willem Jan Meerding Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Wel-zijn en Sport, Den Haag, 2012 lees verder

Deelstudie 2: Meer aandacht voor participatie in de eerste lijn

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Drs. B.J.C. van de Gevel Achtergrondstudie behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en... lees verder

Deelstudie 1: Eerstelijnszorg voor de jeugd

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Mevrouw dr. I. Doorten Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Wijkgericht werken: intersectorale samenwerking in de wijk door grenzenwerk

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Achtergrondstudie

Auteur: Lieke Oldenhof, MA & MSc Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksge-zondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. lees verder

Regie aan de poort

Datum: 07 december 2012. Auteur: RVZ. Type: Advies

Gezondheidsproblemen die verband houden met psychosociale problemen vragen om een andere organisatie van de basiszorg met een sterke betrokkenheid van de gemeente. Die moet de urgentie hiervan lokaal... lees verder

De ingenieur en de buurman

Datum: 01 december 2012. Auteur: RMO. Type: Onderzoek

lees verder

Tussen ratio en symboliek

Datum: 01 december 2012. Auteur: RMO. Type: Advies

Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht – dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld – streeft naar gerichte maatregelen om te voorkomen dat jongeren opnieuw strafbare feiten plegen. In... lees verder

De nieuwe spreekkamer

Datum: 20 november 2012. Auteur: RVZ. Type: Werkprogramma

Bundel Nieuwe Spreekkamer ter gelegenheid van het afscheid Pieter Vos. lees verder

De nieuwe spreekkamer

Datum: 20 november 2012. Auteur: RVZ. Type: Werkprogramma

Bundel Nieuwe Spreekkamer ter gelegenheid van het afscheid Pieter Vos. lees verder

Filter Uitklappen Inklappen

Type

Jaar

Meer

Organisatie

reset filters

Recente tweets Uitklappen Inklappen
@Stichting_MB 2 Feb
MBM 2016; Pauline Meurs, voorzitter @raadRVS, en Frida van den Maagdenberg, RvB @AMC_NL eerste sprekers 6 april! #medicalbusiness #MBM
@raadRVS 1 Feb
Tien jaar zorgstelsel: klaar voor de toekomst?: raadrvs.nl/agenda/item/ti…